Prof. Dr. Nilufer Aytug
21 Nisan 1959’da Bursa’da doğdu. 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olarak Uludağ
Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında . mesleki yaşamıma adım attı. Doktora eğitimini İstanbul
Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç hastalıkları Anabilim Dalında tamamlayan Aytuğ, 1980-2001 yılları arasında Uludağ
Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında görev yaptı. Alanında yayınlanan bilimsel çalışmalarıının
yanı sıra küçük hayvanların iç hastalıkları konusunda kitaplarda bölüm yazarlığı ve çeviriler yaptı, aynı konuda öğrencilere
ve veteriner hekimlere yönelik iki kitap yazdı. Ulusal ve Uluslararası düzeyde Küçük Hayvan Hekimliğine yönelik kongrelerin
organizasyonlarına başkan ve üye olarak katkıda bulundu, çok sayıda konferans verdi. Küçük Hayvan Hekimliği alanında
sürekli eğitim çalışmaları düzenlemek, bu çalışmalara katkıda bulunmak başlıca ilgi alanı. Küçük Hayvan Hekimliğinin yanı
sıra EAZWV, IUCN Captive Bear Expert Team ve EAZA Bear Taxonomic Group üyesi olarak egzotik ve vahşi hayvan
hekimliği alanında çalışmalar yapıyor.