Dişi Köpeklerde Kısırlaştırma
Dişi köpeklerde kısırlaştırma ameliyatı onların sağlığı açısından önerilir.
Kısırlaştırma ameliyatı uterus (rahim) ve ovaryum (yumurtalık) ların uzaklaştırılmasını kapsar.
Önemli bir ameliyat olup yavruyken ya da ilk periyoduna geçmeden yapılması önerilir.
Neden Kısırlaştırma Yapılmalı?
• Meme Kanserini önlemek için
• Pyometrayı engellemek için

Meme Kanserini Önlemek Için
İlk kızgınlığı gerçekleşmeden kısırlaştırılan dişi köpeklerin meme kanseri olma şansı sıfırdır.
Bu oran ilk kızgınlıktan sonra % 7, ikinci kızgınlıkta % 25 e kadar çıkar. Göründüğü üzere erken
kısırlaştırmak potansiyel kötü huylu tümerlerin görülme riskine engel olmaktadır.
İkinci kızgınlık periyodu geçen köpekler için çok mu geç?
Hayır, kanser olan bir köpek için de kısırlaştırma çok önemlidir. Çünkü östrojen bir çok meme
tümörünü stimule eder. Ovaryumları uzaklaştırmakla östrojenin tümor üzerindeki bu etkisini
ortadan kaldırıp yayılımını yavaşlatmış oluruz.
Kısırlaştırma operasyonunda her iki ovaryum ve uterus kollarının alınmasıyla meme kanseri
riskini tamamıyla ortadan kaldırılmış olur.

Prometyayı Engellemek Için
Pyometra, genellikle orta ya da yaşlı dişi köpeklerde kızgınlığı takip eden 6 hafta içinde gelişen
ve hayati tehlike taşıyan rahim enfeksiyonudur. Köpeği doğuma hazırlayan progesteron hormonu
uterus duvarına kan yoluyla yayılır ve immun sistemi baskılar.Böyle bir durumda bakterilerin
vaginadan uterusa kadar inip enfeksiyon oluşturmaları kolaylaşır. Pyometra da uterusun içi irin,
bakteri, ölü dokular ve toksinlerle dolar. Eğer tedavi edilmezse hastanın kaybına yol açabilir.
Medikal tedaviye cevap vermiyorsa direkt ameliyat edilmelidir.
• Kısırlaştırılmamış hayvanlar pyometra açısından risk taşır
• Tedavi edilmezse hasta ölebilir
• Tedavi pahalıdır
• Tedaviye cevap vermeyen olgularda kesinlikle opere edilmeli
Kısırlaştırılmayan yaşlı köpeklerde periyodik siklus düzensizdir. Ayrıca insanlardaki menapoz
gibi bir durum söz konusu olmadığı için yaşam boyunca devam eder.
Eğer hala kısırlaştırmaya karşıysanız yemede isteksizlik, uyuşukluk, kusma, dehidrasyon,
vaginal akıntı gibi pyometra belirtilerine dikkat etmeniz gerekir.