Anti Paraziter Tedavi Programı
Yavru Köpekler
• 2 haftalık yaştan başlayarak 3 aylık oluncaya kadar her iki haftada bir kez
• 3-6 ay arası ayda bir kez
• 6 aydan sonra, ergin köpekler için önerilen program takip edilir. Ayrıca 6 aylık olduktan sonra kalp kurdu için koruyucu ilaçlar kullanılmalıdır. Bu ilaçlar aynı zamanda kancalı kurtlar ve yuvarlak solucanlar için de etkilidir.
Yavru Kedi
• 3 haftalık yaştan başlayarak 3 aylık oluncaya kadar her iki haftada bir kez
• 3-6 ay arası ayda bir kez
• 6 aydan sonra ergin kediler için önerilen program takip edilirler
Ergin Köpek ve Kediler
• Parazitlere maruz kalma olasılığına göre düzenli olarak ilaç verilmelidir (örneğin; yılda 4 kez).
• Bölgesel şartlar da göz önünde bulundurulmalıdır.
Dişiler Ve Gebe Hayvanlar
• Çiftleştirilmeden önce bir kez
• Doğumdan önce bir kez
• Süt veren ve yavruları olan dişiler yavrularıyla birlikte ilaçlanmalıdır.
Yeni Sahiplenilen Hayvanlar
• Derhal ilk ilaçlaması yapılmalı ve 2 hafta sonra tekrar edilmelidir. Sonrasında yukarıdaki program uygulanmalıdır.
Not: Daha önceki sahibinden iç parazit tedavi kayıtları öğrenilmelidir
Kedi ve köpeklerde 4 farklı iç parazit mevcuttur;
• Solucanlar-Yuvarlak kurtlar
• Kancalı kurtlar
• Kıl kurtları
• Tenyalar

Solucan - Yuvarlak Kurtlar
Köpeklerde en yaygın görülen solucanlar temel olarak 5’e ayrılır. Özellikle yavru köpeklerde en çok görülen tipi yuvarlak solucanlardır. Yuvarlak solucanlar anneden yavruya kan ya da süt yoluyla geçebilir. Köpekler aynı zamanda çevrede bulunan yuvarlak solucan larvalarını yalayarak veya solucanla enfekte küçük hayvanları yiyerek enfekte olabilirler. Yuvarlak solucanla enfekte doğmuş köpek yavruları zayıf ve gelişmemiştir. Karın bölgesi genişlemiş görülür. Aynı zamanda öksürebilirler, tüy kaliteleri bozuktur ve kusmaya başlayabilirler. Sahipleri sık sık dışkısında solucanları görebilirler. Yuvarlak solucanlar beyaz renkli küçük spagetti parçaları gibi görünürler. Yuvarlak solucanların uzunluğu 2,5-7,5 cm arasında değişir ve yuvarlak şekilde kıvrılmış gibi görünebilirler. Yuvarlak solucanlar çocuklara geçebilir, bu yüzden de köpeğinizin tedavisi ayrıca önem taşır. Yavru köpeklerde yuvarlak solucanlara karşı koruyucu tedaviye 2 haftalık yaşta başlanabilir

Kancalı Kurtlar
Kancalı kurtlar daha yaygın olarak yavru köpeklerde bulunmakla birlikte, daha yaşlı köpeklerde de görülebilirler. Köpekler kancalı kurtların parazit larvalarını ağız yoluyla veya doğmadan önce annelerinden alabilirler. Kancalı kurtlar çıplak gözle görülemediklerinden mikroskop altında bakılmalıdır. Minik, beyaz renkli, ince ve ağızları kanca görünümündedir. Köpeğinizin uyuduğu ve oynadığı alanı temiz tutmak, kancalı kurt enfeksiyonlarından korunmak için çok önemlidir.

Kıl Kurtları
Bu kurtlar 3 aylıktan büyük yavruları etkiler, erişkin kurtlar kalın barsakta yaşar ve yumurtaları dışkı ile yayılır. Yumurtalar ancak enfeksiyondan ancak 3 hafta sonra dışkı ile çıkmaya başlar. Kilo kaybı ve ishal gibi belirtilerin yanı sıra zaman zaman dışkıda kan olabilir.

Tenyalar
Tenyalar, köpeklerin enfekte hayvanları yemesi ya da pire yoluyla bulaşırlar. Tenyalar köpeğinizin dışkısında veya tüylerinin üzerinde beyaz renkli, pirinç tanesi gibi görülebilirler. Daha çok tenyaları geniş spagetti şeklinde görmek de mümkündür. Pire tedavi programı, köpeklerin tenyadan korunmasına yardımcı olacaktır.